Ardunio Sehri

Etkinliğin Amacı: Ldr ile sokak lambası yaparak basit düzeyde stem uygulamalarını yaparak arduinoyu hakkında bilgi sahibi olması.

Atölye Lideri: Adnan Topal