Bilime Yolculuk Atölyesi

Etkinliğin Amacı: Çocuklar ile bilimsel kitaplardan yola çıkarak derinlemesine bir bilimsel sohbet aracılıgıyla çocukların bilim kavramını somutlastırması ve yakınsak gelisim alanlarında meydana gelen olay ve durumları fark
ederek bilimin bilesenleri olan olayları fark edebilmelerini saglamak amaçlanmaktadır.

Atölye Lideri: Kübra Akduman