Ekosistemin Fısıltısı

Etkinliğin Amacı : Bu proje, fen bilimleri dersi ögrenme alanlarına bağlı “Ekosistemdeki Bozulmaların Çevreye Etkisi” konulu farkındalık çalışmalarındaki duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerinin yaratıcı drama yöntemi ile
sergilenmesi amaçlamaktadır.

Atölye Lideri: Erdem Erol