Ileri Dönüsüm Oyuncakları

Etkinliğin Amacı : İşlevselliğini yitirmiş eşyaların yaratıcılık ve emek sayesinde bir oyuncağa dönüştürme ve bu dönüşüm esnasında basit fizik kurallarını kullanarak denge, kuvvet, esneklik gibi kavramların keşfedilmesi
amaçlanmıstır.

Atölye Lideri: Sevim Dalanbay