Robot Böcek Yapımı

Etkinliğin Amacı : Robot Böcek yapımı ile ögrencilerin basit motor devresi ile statik enerjinin hareket enerjisine
dönüsünü kesfederek ögrenmeleri amaçlanmaktadır.

Atölye Lideri: Songül Dinç