Top Top Tohumum

Etkinlik Amacı: Ögrencilerin sosyal projelere aktif katılımını saglayıp, yaparak yasayarak ögrenmeleri amaçlanmıs, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırarak topragın suyun önemini uygulamalı bir sekilde görmeleri
saglanacaktır.

Atölye Lideri: Burçin Özdemiroğlu Güneş